Hoppa direkt till innehåll
#head

Vad är ett gesällprov?

Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 olika yrken. Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan man visa sin kompetens genom ett gesällprov. Man får då ett gesällbrev som bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande.
För att få gesällbrev måste man ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter får man avlägga gesällprovet, enligt branschens fastställda krav.


Capellagården har över 100 gesällbrev utfärdas sedan starten 1960.

Gesällstycket tillverkas under det tredje och sista året på Capellagårdens utbildning 'Möbel- och inredningssnickeri' men planeringen inför påbörjas långt innan.
Material, utförande, proportioner och konstruktionslösningar. Form, gestaltningsuttryck, användare och miljö. Det är mycket som ska bestämmas och all ska vara genomtänkt och man tar bland annat hjälp av en prototyp i skala 1:1.
När sedan allt är bestämt och beslutat ritas en fullskalig ritning för hand. Den skickas till ritningsgranskningsnämnden tillsammans med en arbetsbeskrivning och en detaljerad timberäkning. Ritningen betygsätts och antal timmar man har på sig för gesällbygget fastslås.
Ett gesällprov inom möbelsnickeri måste bl a innehålla lådor, infällning av lås och gångjärn, slitsning, massivt trä och faner.
När möbeln står klar ska alla moment bedömas och betygsättas av en granskningsnämnd. Timmar spenderas för att leta efter fel och brister..
När sedan betyget står klart och man är godkänd så är gesällprovet avklarat.
0 Kommentarer